Dış Ticaret ve İhracat Felsefesi

Dış ticaret çeşitli ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretidir. Sadece Türkiye’nin değil, pek çok ülkenin ekonomisinde dış ticaretin önemli bir payının olduğunu söyleyebiliriz. Dış ticaret ülke ekonomilerinin kalkınması adına her daim canlı tutulmaya çalışılan bir koldur. Aynı zamanda ülkeler arası bir kültür alışverişi de olduğunu söyleyebiliriz.

Çünkü herhangi bir ülkeye ürün ya da hizmet satışı yaptığınızda aynı zamanda kültürünüzü de o ülkeye göndermiş olursunuz. Bu noktada da devreye ihracat felsefesi kavramı giriyor. İhracat felsefesi, bazı alt sekmenlerden oluşur. Dolayısıyla bu sekmenlerden söz etmeden ihracat felsefesinden söz etmek de pek mümkün olmaz.

İhracat Felsefesinin Alt Sekmenleri

Söz konusu sekmenleri, ihracat, satış, pazarlama, ithalat, gümrük, lojistik, muhasebe, kambiyo, teşvikler ve araştırma – geliştirme olarak sıralayabiliriz. Aynı zamanda fikir, metot, kavram, sermaye, üretim gibi sekmenlerin de artık ihracat felsefesi ile birlikte anılmaya başlandığını da belirtmek mümkün oluyor. Dış ticarette ihracat felsefesi aynı zamanda ticaretin başarısında da belirleyici bir unsur olabiliyor.

Stratejik açıdan bir proje ve plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi gereken dış ticarette bu stratejiler de ihracat felsefesi kapsamında düşünülmelidir. Başarılı bir dış ticaret firmasının muhakkak stratejilerini, ihracat felsefesinden uzaklaşmadan düzenli periyotlarla gözden geçirmesi ve gerekli düzenlemeleri de yapması gerekir. Zamanın getirdiği bazı yeniliklerin de harmanlanmasıyla oluşturulan stratejiler, firmaların kurumsal kimliklerinde ve vizyonlarında da belirleyici unsurlar olarak karşımıza çıkar.

Dış ticaret çeşitli ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretidir. Sadece Türkiye’nin değil, pek çok ülkenin ekonomisinde dış ticaretin önemli bir payının olduğunu söyleyebiliriz.