2018 DIŞ TİCARET

Türkiye’nin dış ticaret tablosunda çok fazla iç açıcı gelişmelerin olduğundan söz etmek güç. Son istatistiklere göre 2018 yılının ocak ayında dış ticaret açığının % 108 arttığı görülüyor. Bu da yaklaşık olarak 9 milyar dolara tekabül ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan bu veriler resmi değil. Ancak ülkenin dış ticaret tablosunu net bir şekilde ortaya koyabiliyor.

Söz konusu veriler incelendiğinde ihracat alanında öncü sektörün otomotiv olduğu göze çarpıyor. Aynı zamanda en çok ithalatı yapılan ürünlerin de mineral yakıtlar olduğu görülüyor. Mineral yakıtlarla beraber mineral yağlar ve damıtma ile elde edilen ürünler ithalatta diğer ürünleri geride bırakıyor.  Ülkeler bazında değerlendirildiğinde ise ihracatta Almanya başı çekerken, ithalatta ise birinci sırada Çin yer alıyor.

Dış Ticarette Aktif Firma Sayısı Arttı!

Bu arada aktif firma sayısında da bir artış olduğunu söylemek mümkün. Ekonomi Bakanlığı ise 2018 yılı hedeflerini açıkladı. Bu hedefler arasında ekonomik büyüme oranı % 5.5 olarak düşünülüyor. Net ihracatın ekonomik büyümeye 1 puan kazandırması bekleniyor. Aynı zamanda ihracatın % 8 artması da Türkiye’nin 2018 hedefleri arasında yer alıyor. Şayet bu artış gerçekleşirse, rakam 169 milyar dolar olacak.

İthalatta beklenen artış % 6,8 ve rakam da 237 milyar dolar. Bu tabloya bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranını da hesaplamak gerekiyor. Bu oranın % 71,3’e ulaşması ülkenin 2018 hedefleri arasında mevcut.

Türkiye’nin dış ticaret tablosunda çok fazla iç açıcı gelişmelerin olduğundan söz etmek güç. Son istatistiklere göre 2018 yılının ocak ayında dış ticaret açığının % 108 arttığı görülüyor. Bu da yaklaşık olarak 9 milyar dolara tekabül ediyor.